Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • REKONSTRUOVANÁ ŠKOLA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

MISE A VIZE - ZŠ BŘEZOVA - STARÉ MĚSTO - DĚČÍN

MISE ŠKOLY

„Jsme na společné cestě k úspěšné budoucnosti.“

  • Jsme škola, kde se učitelé svým působením snaží o maximální rozvoj každého žáka a o jeho úspěšnost.
  • Jsme škola, která poskytuje kvalitní vzdělávání s uplatňováním individuálního přístupu.
  • Jsme škola, která vybavuje žáka kompetencemi pro další vzdělávání a úspěšný život v moderním světě.
  • Jsme školou, která nabízí nadstandartní rozvoj v oblasti přírodních věd a cizích jazyků
  • Jsme školou, v níž jsou žáci i zaměstnanci spokojeni.
  • Jsme aktivní školou.

 

VIZE ŠKOLY

1. Vytváříme pro žáky a zaměstnance příjemné prostředí odpovídající moderní době.
a) Změnit prostředí chodeb
b) Renovovat učebny
c) Venkovní učebna
d) Vybavit prostory odpovídající technikou

2. Jsme škola, kde se učitelé snaží o maximální rozvoj každého žáka na základě poskytování kvalitního vzdělávání s uplatňováním individuálního přístupu.
a) Rozvíjíme u žáků gramotnosti
b) Volíme různé metody a formy práce s žáky
c) Umožňujeme žákům rozvoj v oblasti sportu
d) Umožňujeme žákům rozvoj v oblasti umění
e) Umožňujeme výuku metodou Sfumato
f) Realizujeme pro žáky doučování

3. Naší snahou je maximální rozvoj osobnosti žáků s pozitivním vztahem k učení, k přebírání odpovědnosti za své vzdělávání a vedení žáků k smysluplnému učení pro budoucnost.
a) Projektové dny
b) Aktivní zapojení žáka do procesu vzdělávání
c) Komunikační aktivity s žáky

4. Jsme školou, která učí žáky prezentovat a obhajovat své názory, poslouchat a tolerovat názory ostatních, pracovat v týmu i zaujmout pozici lídra.
a) Projektové dny
b) Spolupráce žáků z různých ročníků
c) Třídnické hodiny
d) Žákovský parlament

5. Umíme zaujmout žáky tak, aby získali potřebu vzdělávat se, dozvídat se nové věci.
a) Prezentace předmětů na chodbách
b) Prezentace vlastní práce žáků
c) Využívání ipadů ve výuce
d) Exkurze, přizvání hostů/expertů do výuky
e) Pedagog – vzor – nadšenec
f) Promyšlené hodiny, motivační prvky

6. Vnitřní motivace žáků býti aktivními jedinci je pro nás základním stavebním kamenem.
a) Žákovský parlament
b) Zapojovat žáky do ochrany přírody a okolí
c) Každý žák má možnost dosáhnout a zažívat pocit úspěšnosti

7. Uplatňujeme různé způsoby hodnocení žáků, dbáme na efektivní poskytování zpětné vazby.
a) Pedagogové jsou proškoleni v oblasti formativního hodnocení
b) Pedagogové umí pracovat s formativním hodnocením
c) Pedagogové využívají formativního hodnocení

8. Podporujeme sportovní a venkovní aktivity, vedeme žáky k péči o své zdraví.
a) Sportovní dny, bruslení, plavání, Tv a další předměty venku
b) Sportovní utkání mezi třídami

9. Jsme školou, která nabízí nadstandartní rozvoj v oblasti přírodních věd a cizích jazyků.
a) Spolupráce s dalšími subjekty
b) Nadstandartní odpolední aktivity
c) Aktivity doplňující vyučovací proces (výlety, exkurze a další)
d) Využívání odborných pracoven při výuce těchto předmětů

10. Jsme školou s kvalitním, aktivním pedagogickým sborem.
a) Vzdělávání pedagogických pracovníků
b) Spolupráce pedagogických pracovníků
c) Tandemová výuka
d) Vzájemné hospitace
e) Evaluace a aktualizace strategických dokumentů

11. Jsme školou, která je otevřená spolupráci s vnějšími partnery.
a) Aktivní zapojení do činnosti městských institucí
b) Spolupráce s jinou školou
c) Exkurze
d) Ochranářské organizace
e) Spolupráce s katedrou informatiky UJEP
f) Spolupráce se SŠ

12. Jsme školou, která je váženým a důvěryhodným partnerem rodičů.
a) Zapojit rodiče do aktivit školy
b) Dny OD
c) Trhy
d) Prezentace na webu
e) Soc. sítě
f) Autorské psaní pro veřejnost
g) Besedy pro rodiče

13. Vybavujeme žáky schopností využívat pro svou práci digitální technologie.
a) Žáci účelně využívají pro svou výuku IT technologie
b) Unplugové aktivity
c) Modernizace učeben

14. Jsme školou, která je připravena vzdělávat distančním či hybridním způsobem.
a) Máme dostatek IT vybavení pro učitele pro tento styl výuky
b) Pedagogové ovládají toto vybavení
c) Pedagogové sdílejí příklady dobré praxe v této oblasti

 "Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje."
Charles F. Browne

"I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat."
Orison S. Marden

"Největší naději na úspěch má to, co děláme s chutí."
Neznámý autor

"I když jste na správné cestě, budete-li jen sedět a čekat, nakonec nikam nedojdete."
Will Rogers

"Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru."
G. B. Shaw

Přečteno: 14386 x