Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
čtvrtek, 02 únor 2023 14:12 | AKTUALITY ŠKOLA

Pozdrav z hor

Užíváme si.

Mgr. Pavlína Kopejsková

úterý, 31 leden 2023 11:12 | AKTUALITY ŠKOLA

Dětská scéna - recitace

V pondělí 30. ledna 2023 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. O postup do městského kola soutěžilo celkem 22 dětí z celého 1. stupně a to ve třech věkových kategoriích. O výsledném umístění rozhodovala porota ve složení - paní ucčtelek - Marcela Bárová, Martina Landovská, Jana Bašistová a Lucie Štěpánková. Rozhodování neměla porota vůbec jednoduché, protože všechny děti se na soutěž výborně připravily. A jak nakonec celá soutěž dopadla?

Kategorie 1. třída:
1. místo - Matěj Kramer (postupuje do městského kola)
2. místo - neuděleno
3. místo - Bára Plichtová, Adéla Krejcárková

Kategorie 2. - 3. třída:
1. místo - Bruno Flemmer (postupuje do městského kola)
2. místo - Kristýna Bílková (postupuje do městského kola)
3. místo - Natálie Štěpánková

Kategorie 4. - 5. třída:
1. místo - Tereza Hynčicová (postupuje do městského kola)
2. místo - Zbyněk Ponec (postupuje do městského kola)
3. místo - Ema Tenkrátová, Jáchym Král

Všem zúčastněným ještě jednou patří velké poděkování a doufám, že se jim básničkové odpoledne libilo stejně jako nám a drobné sladkosti, diplomy a účastnické listy jim udělaly radost. Ostatně podívejte se na fotografie smile

Mgr. Pavla Dernerová

Více ve fotogalerii wink

úterý, 31 leden 2023 10:48 | AKTUALITY DRUŽINA

Akce ŠD - Sněhulák

Ve dnech 16. 1. - 24. 1. 2023 se ve školní družině uskutečnila rukodělná soutěž SNĚHULÁK ŠD.

Děti při tvoření využily nesčetné množství různých materiálů a technik. Máme zde sněhuláky dřevěné, látkové, papírové, popcornové či kreslené. Tito sněhuláci nám zdobí chodbu ŠD. 

Děti byly oceněny hodnotnými cenami a diplomy. Všem dětem děkujeme za účast v soutěži.
 
vychovatelky ŠD
čtvrtek, 26 leden 2023 13:06 | AKTUALITY ŠKOLA

Sbírka hraček ve škole

Naše škole aktivně podpořila kroužek Krůčky sbírkou hraček, které žáci mohli nosit od listopadu do ledna.
Hračky budou prodávány a veškerý výdělek bude předán Krůčkům na zajištění jejich aktivit. Peníze jsou určeny na ergoterapii, arteterapii, muzikoterapii, canisterapii, aroma-terapii, terapii barev, výtvarné činností, návštěvu solné jeskyně, hipoterapii, rehabilitační plavání atd.

Všem děkujeme za podporu.

Eva Škodová

Ve čtvrtek 19. ledna se soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech ve školním kole Biologické olympiády, měli možnost podívat do depozitáře zoologického oddělení Muzea Ústí nad Labem. S poutavým výkladem Mgr. Václava Berana byl žákům představen výběr ptáků a savců České republiky. Žáci si mohli vyzkoušet poznávaní zvířat, která znají mnohdy jen z obrázků, některá zvířata poznávali hravě, jiná s obtížemi (náročnější na poznání byli např. lasice hranostaj a lasice kolčavu či krkavcovití ptáci). Žáci měli možnost i nahlédnout do laboratoře muzea. Na památku si každý mohl odnést pero ze supa himalájského.

Akce byla vydařená, od žáků se mi dostalo pouze kladného hodnocení. Škoda, že jsme měli na exkurzi jen jednu hodinu, i ta ale byla zajisté velice přínosná pro všechny zúčastněné.

Na závěr bych rád poděkoval Mgr. Václavu Beranovi za to, že si na naše žáky udělal čas a obohatil je o množství zajímavých informací ze života zvířat.

Mgr. Lukáš Bartoň

Ve středu 18. ledna proběhlo v učebně hudební výchovy v naší škole školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek.

Celkem se zúčastnilo 30 žáků z prvního a druhého stupně. Odborná porota ve složení Mgr. Martina Landovská, Mgr. Pavla Dernerová, Mgr. Michal Pazderka, Mgr. Jana Bašistová a Marcela Ledvinková neměla vůbec jednoduché rozhodování. Za každou kategorii (celý první stupeň dohromady a celý druhý stupeň dohromady) mohla vybrat jen dva žáky, kteří postoupí do dalšího kola, které se koná v úterý 21. února 2023 dopoledne v prostorách DDM na Teplické ulici v Děčíně.

Nakonec oborná porota vybrala za první stupeň tyto žáky. Na třetím místě se umístil Matěj Kramer (1.A), na druhém již postupovém místě Michayl Trikoza (5.A) a na prvním místě a rovněž postupovém se umístila Marie Ledvinková (4.A).

Ani na druhém stupni nebylo rozhodování vůbec jednoduché. Nakonec jsou výsledky následující. Třetí místo obsadili hned dva žáci z 6.B a to Vanessa Kunertová a Vojtěch Miškovský. Na druhém a již postupovém místě se umístila také žákyně 6.B Eliška Kramerová. Na prvním a rovněž postupovém
místě se umístila Nicol Plevačová (8.B).

Všem účinkujícím žákům velice děkujeme za hojnou účast. A všem oceněným žákům gratulujeme a přejeme jim spoustu úspěchů v regionálním kole.

Mgr. Martina Landovská

pátek, 20 leden 2023 14:28 | AKTUALITY ŠKOLA

3.A - Zámek Děčín

Ve čtvrtek 12. ledna se žáci z 3.A zúčastnili prohlídky děčínského zámku.

Zábavnou formou se děti dozvěděly základní informace z historie děčínského zámku a zajímavosti o hraběcí rodině. Nakoukli jsme do dětských pokojíčků, vyzkoušeli jsme si, jaké to je být hrabětem či hraběnkou a mít své služebnictvo a ochutnali jsme, co měly zámecké děti dobrého ke svačině. Po cestě žáci plnili spoustu zajímavých úkolů a na konci své cesty obdrželi přímo z rukou hraběte certifikát o úspěšném absolvování výpravy.

Do školy si děti odnesly velmi hezky zpracované pracovní listy.

Dětem se prohlídka, která byla přiměřena jejich věku a zájmům, velice líbila. Určitě jsme zde nebyli naposledy.

Mgr. Martina Landovská

pátek, 20 leden 2023 14:24 | AKTUALITY DRUŽINA

Akce ŠD - Kuželky

V pátek 13. ledna jsme vyměnili vycházku v tomto sychravém počasí za hru v kuželky.

Tuto sportovní disciplínu uvítali kluci i děvčata. Každý hráč měl tři pokusy. Ti nejlepší získali sladkou odměnu.

Pro všechny to byla vítaná změna.

vychovatelky ŠD

Naše škola pořádala okresní turnaj v přehazované kat. 4. - 5. třídy pro celý okres Děčín v rámci sportů AŠSK ČR.

Do naší krásné tělocvičny přijely týmy z celého okresu. Týmy byly smíšené - chlapci i dívky. Všichni účastníci předváděli velmi kvalitní sportovní výkony. Celkem v turnaji bojovalo 5 týmů. Naše škola měla dvě želízka v turnaji. Tým z třídy 5. A a tým z třídy 5. B, které velmi kvalitně doplnily děvčata ze 4. A (Adélka Bořková, Helenka Haladová a Nelča Mikelová). Týmy celý průběh zvládly na výbornou, získaly cenné zkušenosti a  mnoho zážitků. 

Celkově vyhrál tým ze ZŠ Kamenická, Děčín.

Velké poděkování patří asistentkám: Nele Ješetové, Kačce Macíkové, Barče Šafkové a Maky Bulyhové.

Těšíme se na další sportovní zážitky a turnaje. Posíláme i krásné fotografie. Tuto soutěž si vybrala i Česká televize a odvysílá malou reportáž z těchto sportovních chvil. Odkaz na zprávičky.

Naší školu reprezentovali a zaslouží si velkou pochvalu tito sportovci:

Hedvábný, Hrdlička, Rajský, Rubeš, Slavíček, Trlica, Rybářová, Bajan, Caha, Capoušek, Čepelka, Hašek, Hubený, Hypša, Kubíska, Kukla, Nygrýn, Sakajtová,  Šejc.

Organizátor celé akce Mgr. P. Kopejsková

Strana 1 z 29