Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

NAŠE ŠKOLA

  • POČÍTAČOVÁ UČEBNA

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU - ZŠ BŘEZOVÁ

Informace pro rodiče

Platba 150 Kč/měsíc - na následující měsíc do 25. dne v předchozím měsíci (např. na říjen proveďte platbu v září)

300 Kč (září - říjen)

600 Kč (září - prosinec)

Změna výše úplaty od 1. 1. 2022 - 250 Kč/měsíc - do 25. dne předcházejícího měsíce

Na leden 2022 proveďte platbu nejpozději 23. 12. 2021, poslední platbu (na červen) proveďte do 25. 5. 2022, poté si zrušte trvalé příkazy.

1 500 Kč (leden - červen)

Platba nelze uhradit na celý školní rok.


Vyzvedávání dětí během oběda hlaste vychovatelce předem.
Rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve ŠD.
Každé dítě si přinese do ŠD přezůvky v sáčku, popř. věci na ven, kapesníčky, šťávu. Vše podepsané.


Výběr a odhlášky obědů si zajišťují zákonní zástupci.

Věci spojené se školní jídelnou vyřizujte u vedoucí ŠJ 6,00 - 14,00 (1. patro nad školní jídelnou).

Přečteno: 6188 x