Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Zápis pro žáky / děti z území Ukrajiny

    Zápis k povinné školní docházce a předškolnímu vzdělávání určený pro přijímání cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v…

    čtvrtek | 26.květen 2022 | 11:58

NAŠE ŠKOLA

  • MODERNÍ POMŮCKY

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
čtvrtek, 12 květen 2022 12:53

Vítání ptačího zpěvu – Krásná Lípa

Po dvouleté odmlce kvůli coronaviru se žáci z Biologického kroužku měli možnost v sobotu 30. dubna 2022 vypravit na oblíbenou akci – Vítání ptačího zpěvu.

Akce se odehrává celorepublikově a krom poslouchání zpívajících ptáků v brzkých ranních hodinách jsou součástí také odchyty do nárazových sítí a kroužkování ptáků.

Dětem byl zařízen zdarma autobus, který byl financovaný z projektu „Škola národního parku“. Start byl již tradičně na parkovišti naproti budově Správy NPČŠ. Zde si mohli účastníci nabrat zdarma materiály s ptačí tématikou.

Po několika úvodních slovech ředitele národního parku pana Pavla Bendy přišla drobná soutěž o ptačí odznáček. Účastnící měli určit ptáky, které organizátoři přinesli v podobě vycpanin. Dva naši žáci – Lukáš Hartig a Andrea Braunová – správně určili po jednom druhu a tak si tuto drobnou upomínku s sebou odnesli.

Následně se skupina vydala na cestu směrem k orchideové louce při PR Velký rybník, kde probíhaly odchyty ptactva. Po cestě bylo možno zaslechnout množství běžných i méně známých druhů ptáků – budníčky, sýkory, skřivany, datla atd. Krom ornitologů se účastnil vycházky i botanik Petr Bauer a entomolog Lukáš Blažej, kteří publikum seznámili s květenou a entomofaunou lokality.

Druhý jmenovaný pak měl pro účastníky ve svém batohu malé překvapení – samce zmije obecné – její černou tzv. melanistickou formu. Děti byly z hada vysloveně nadšené, doslova se mu mohly podívat na zoubek, ty odvážnější ho mohly dokonce pohladit.

Na místě odchytů pak byli k vidění kosi černí a bramborníčci hnědí. Ptáků se nechytilo mnoho, ale v případě druhého zmíněného druhu se jedná o vzácnější taxon, který se jen tak nevidí. V dalekohledech se pak dalo pozorovat vzácné jeřáby popelavé krmící se v dáli na loukách. Krom ptáků bylo na místě i množství skokanů hnědých, kteří byli milým zpestřením. Po okroužkování ptáků si pak někteří vyvolení mohli jako vždy ptáčka vzít do rukou a pustit ho opět na svobodu.

Když akce skončila, měli jsme asi hodinu čas do odjezdu. Programu pro žáky jsem se ujal já a prozkoumávali jsme s dětmi okolní terén. Přidal se k nám i pan Bauer, který byl tak laskav a žákům presentoval vybrané druhy rostlin.

Při cestě k autobusu si pak žáci všimli na polní cestě nápadného brouka. Byl jím kriticky ohrožený střevlík zlatitý, o kterém jsme slyšeli jen z vyprávění a obrázků pana entomologa Blažeje. Asi nejvíc nadšený z brouka jsem byl já sám. Bylo to mé první pozorování, takže jsme u zvířete strávili minimálně 15 minut – snažil jsem se pořídit maximum snímků. Žáci jsou naštěstí na toto u mě zvyklí, i tak jim ale děkuji za trpělivost :)

Akce tedy vyšla více než skvěle.

Budu se těšit opět příště.

Mgr. Lukáš Bartoň

Přečteno: 62 x