Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

Zdroje informací

 

www.msmt.cz - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.skoladecin.cz - Veletrh Škola Děčín (užitečné odkazy, kontakty, E-book, vzkazník)

www.infoabsolvent.cz - Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce (Kam na školu - obory, školy, profese)

www.atlasskolstvi.cz - Přehled všech škol v ČR

www.stredniskoly.cz - Přehled středních škol v ČR

www.cermat.cz - Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (přihlášky na SŠ, jednotná přijímací zkouška, testy)

www.scio.cz  - profesionální testy pro přijímací zkoušky

www.kampodevitce.cz - Průvodce Kam po devítce 2020/2021 (nejen pro rodiče, po přihlášení budete dostávat aktuální informace)

https://www.uradprace.cz/web/cz/decin#decin - Úřad práce v Děčíně

www.nsp.cz - Národní soustava povolání

www.narodnikvalifikace.cz - Národní soustava kvalifikací

www.ceskaskola.cz - informace o aktuální situaci ve školském a vzdělávacím systému

www.neflakamse.cz - web pro všechny aktivní lidi (práce, studium, volný čas)

 

 

Přečteno: 970 x