Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz
neděle, 01 září 2019 11:30

Projekt "Učíme se spolu II"

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015960

Název projektu: Učíme se spolu II

Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Výše dotace: 2 316 630,00 Kč

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

 

Hlavní cíle:

Využití ICT ve výuce (ZŠ)

Personální podpora školy – školní asistent (ZŠ, MŠ, ŠD)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (ZŠ, MŠ, ŠD)

Odpolední kluby pro žáky (ZŠ)

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (ZŠ)

Projektové dny ve škole (ZŠ, MŠ, ŠD)

Přečteno: 6560 x