Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Výsledky - Zápis do 1. ročníku 2024/2025

  Vážení rodiče,na základě výsledku zápisu jsme se rozhodli přijmout všechny děti (i nespádové), u nichž jste projevili zájem a zapsali…

  čtvrtek | 09.květen 2024 | 23:02

NAŠE ŠKOLA

 • VESELÉ PROSTŘEDÍ

KAM PO ŠKOLE?

KAM PO ŠKOLE?
středa, 03 duben 2024 12:49

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2024/2025

Informace k zápisům do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2024/2025 přijmeme maximálně 60 dětí.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 • Ostatní žáci.

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců školské rady.

Informace k zápisu:

Milí rodiče, zápis proběhne prezenční formou s dětmi. Formální a motivační část zápisu trvá cca 30 minut.
Vstup k zápisu bude hlavním vchodem z ulice Březová (vlevo od vchodu do školní družiny).

On-line registrace (objednání se) k zápisu do 1. ročníku základních škol v Děčíně bude probíhat v termínu od 01. 04. 2024 do 11. 04. 2024 do 8:00 hPři registraci si zvolíte čas zápisu. Potvrzení objednání Vám přijde prostřednictvím e-mailu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V e-mailu obdržíte také vygenerovanou Žádost o zápis, případně Žádost o odklad, které si můžete vytisknout a doma vyplnit.

Termín prezenčního zápisu je pátek 12. 4. 2024 v čase 8.00 - 17.00 hObjednaní žadatelé budou odbaveni přednostně

Do 1. tříd školního roku 2024/2025 budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2018 včetně. Zákonní zástupci dětí narozených v období 1. 9. 2018 - 31. 12. 2018 mohou požádat o "Předčasné zahájení povinné školní docházky".

Čas zápisu si zvolte zde: (registrace probíhá od 01. 04. od 00.01 h do 11. 04. 2024 do 8:00 h)

 

S sebou vezměte:

 • originál rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • žádost o přijetí, případně žádost o odklad - pokud máte možnost tisku (dokumenty přijdou na e-mail po registraci),
 • k žádosti o odklad přineste vyjádření odborného lékaře (viz příloha ke stažení) a doporučení z PPP nebo SPC, 
 • v případě cizinců cestovní pas a doklad o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu v ČR + vízový doklad dítěte; doklad, ze kterého vyplývá, kdo je oprávněn dítě zastupovat,
 • doporučení školského poradenského zařízení - PPP nebo SPC (pokud máte), případně vyjádření odborného lékaře,
 • pokud dítě dostalo odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024 na jiné škole, přineste s sebou rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Pokud máte možnost, Vámi potřebné dokumenty si vytiskněte a čitelně hůlkovým písmem vyplňte. 

Dokumenty ke stažení z e-mailu po vyplnění registrace:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - žádost o přijetí je nutno sepsat i v případě, že žádáte odklad povinné školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky - k žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Dokumenty ke stažení níže:

Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa - příloha k žádosti o odklad povinné školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělání  - k žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

Kontakty SPC a PPP

Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, p. o. tvoří:

Mapa školských obvodů zde.

1. část města Děčín XXXIV - Chlum

2. části města Děčín I - Děčín a Děčín III - Staré Město vymezené ulicemi nebo jejich částmi: 

 • Březová od křižovatky s ulicí Litoměřická ke křižovatce s ulicí Lesní
 • Hradecká
 • Chlumská
 • Jezdecká
 • Kladenská
 • Kubelíkova
 • Lesní
 • Liščí
 • Litoměřická
 • Mostní
 • Na Točně
 • nám. 5. května
 • Oblouková
 • Ploučnická
 • Pod Chlumem
 • Polabí
 • Provaznická
 • Přemyslova
 • Příčná
 • Rakovnická
 • Roudnická
 • Růžová
 • Rytířská
 • Staroměstské nábřeží
 • Tmavá
 • U Kapličky
 • U Přívozu
 • U Starého mostu
 • U Školky
 • Úzká
 • Ve Vilách
 • Zelená
 • Žerotínova

Všem děkujeme za pochopení a spolupráci

vedení školy