Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz
pondělí, 04 říjen 2021 12:44

Přijímací řízení na SŠ 2022

Zápisový lístek pro vycházející žáky

Zápisový lístek se bude vydávat zákonnému zástupci v termínu od 7. března do 11. března 2022 v kanceláři školy v následujících časech:

Po 7.00 -14.00
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 15.30
Čt 7.00 - 15.30
Pá 7.00 - 13.00

Veškeré informace byly zaslány přes Bakaláře.

 

Přijímací řízení na střední školy 2022

V lednu 2022 žáci obdrží dotazníky - zájem o SŠ, které odevzdají vyplněné nejdéle do 1. 2. 2022 výchovné poradkyni.

Přihlášky budou vytištěny z Bakalářů a předány žákům v první polovině února.

Některé střední školy požadují lékařskou prohlídku (zkratka PLP u daného oboru v Atlasu školství).

Přihlášky na SŠ odesílají žáci – zákonní zástupci sami nejdéle do 1. března 2022.

Cca 1 - 2 týdny před přijímacími zkouškami zašle SŠ na Vaši adresu pozvánku k přijímacím zkouškám a informace o přijímacím řízení.

Do maturitních oborů se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - 12. 4. a 13. 4. 2022.

Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů (pod přidělenými čísly) na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole a odešle rozhodnutí o nepřijetí neúspěšným uchazečům.

U oborů bez přijímací zkoušky by měly být výsledky zveřejněny nejdříve 22. 4. 2022.

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení je třeba na vybranou SŠ doručit do 10 pracovních dnů zápisový lístek. Zápisový lístek bude k vyzvednutí v kanceláři naší školy v první polovině března.

Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete v Atlasu školství na str. 8 a dále na www.cermat.cz (zde jsou k dispozici i starší verze testů z Čj a M).

 

Obory s talentovou zkouškou:

Zájemci o obor s talentovou zkouškou se přihlásí u výchovné poradkyni.

Tito žáci obdrží ke konci října 2021 přihlášku.

Do 30. listopadu 2021 podá uchazeč či zákonný zástupce přihlášku řediteli SŠ.

 

V příloze naleznete celkové informace týkající se přijímacího řízení na SŠ.

Přečteno: 1526 x Naposledy změněno čtvrtek, 03 březen 2022 10:26